CBOB

De Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) is officieel onderdeel geworden van Koninklijke BLN-Schuttevaer en opereert vanaf nu als ledengroep. Binnen de ledengroep bespreekt men identiteisgebonden onderwerpen met elkaar, worden speerpunten bepaald en acties ontplooit. Aangesloten leden ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar live tijdens bijeenkomsten en houden tussentijds contact over gezamenlijke onderwerpen via hun eigen forum. Elke ledengroep bepaalt zijn eigen agenda, vergaderfrequentie en heeft een eigen bestuur.

De CBOB behartigt, gezamenlijk met de andere ledengroepen, de sociaal-economische belangen van haar leden op zowel nationaal als internationaal niveau. De CBOB is als bond opgericht in 1919 en is op 17 november 2014 tot Koninklijke BLN-Schuttevaer toegtreden als ledengroep. De CBOB heeft als ledengroep een eigen bestuur met een externe onafhankelijke voorzitter, meestal afkomstig uit het politiek bestuurlijke circuit. Deze wordt door de ledenvergadering als buitengewoon lid en voorzitter in het bestuur benoemd. Per 1 juni 2012 is drs. Jan van Belzen voorzitter van de CBOB. Hij is benoemd op de ledenvergadering van 26 maart 2012. Jan van Belzen is burgemeester van Barendrecht. Een ander buitengewoon bestuurslid is de schipperspredikant, waardoor een sterke band bestaat tussen de CBOB en het schipperspastoraat.

Vanuit het toetredingstraject van CBOB naar een ledengroep van Koninklijke BLN-Schuttevaer, is een nieuw beleidsdocument ontstaan. Waar staat de CBOB voor en hoe ziet de CBOB dit gehandhaafd binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer?

Klik hier voor het beleidsdocument.

Voor meer informatie kunt u ook naar de volgende pagina's:

Bestuur

  • Jan van Belzen - voorzitter
    Gemeente Barendrecht
    cbob@bln.nl

Uw contactpersoon voor deze ledengroep

Voor meer informatie over de ledengroep CBOB neemt u contact op met de secretaris Inger Graafland via cbob@bln.nl of telefoonnummer 078-7820565.