Historie

De CBOB is op 29 juli 1919 in Amsterdam opgericht als NPCSB, de Nederlandsche Protestantsch-Christelijke Schippersbond. De aanzet tot oprichting werd gegeven door schipper Jacob Drijfhout van de zeiltjalk Eben Haëzer, onder andere als reactie op het wegvallen van de beurtvaartregeling na de oorlog. Katalysator was een dreigend federatief verband tussen de Algemene Schippersbond (ASB) en de werknemersvakbond. De zelfstandige schippers hadden daar grote moeite mee.

Lees voor een goed begrip van de situatie ook eens het verslag van de handelingen der Staten -Genraal van 22 november 1918 over de ontwerpwet binnenscheepvaart.

Jacob Drijfhout Maart 1928

Beginjaren

De beginjaren verliepen moeizaam, mede door de slechte stand van de economie in de eerste jaren na de wereldoorlog. Toch werd in 1922 door de jonge bond de Nationaal Christelijke Onderwijs Vereeniging van den NPCSB opgericht, bedoeld om een schoolfonds te stichten 'ter bevordering van onderwijs aan schipperskinderen'.

In 1937 sluit de NPCSB zich aan bij de dan 2-jarige Stichting Nederlandse Particuliere Rijnvaartcentrale (NPRC). Tot de NPRC in 2006 omgevormd werd in een coöperatie is de bond altijd bestuurlijk verbonden geweest met dit samenwerkingsverband. In 1948 was de NPCSB mede-oprichter van de Stichting Watertransport (SWT).

Koninklijk Besluit: NPCSB wordt CBOB

Bij Koninklijk Besluit van 27 mei 1969 - de bond bestond toen 50 jaar - is de naam veranderd in CBOB, de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart. Daarmee werd meer nadruk gelegd op het ondernemerschap.

Door de CBOB werd in 1971 de Stichting ABRI opgericht, een boekhoud- en administratiekantoor, om deskundig en tegen een redelijk tarief de ondernemers terzijde te staan bij hun financiële administratie en bedrijfsvoering.

In 1998 werd samen met ONS, RKSB 'St Nicolaas' en Rijn & IJssel de Stichting Kantoor Binnenvaart gevestigd, om in de vorm van een beleids- en servicecentrum te gaan fungeren als coördinerende koepelorganisatie, spreekbuis voor de zelfstandige binnenvaartondernemer. Kantoor Binnenvaart werd de grootste organisatie van zelfstandige binnenvaartondernemers. De branchenaam werd BBU: Binnenvaart Branche Unie, waarbij het bestuur bestond uit varende ondernemers met als onafhankelijk voorzitter Roland Kortenhorst, oud-CDA Tweede Kamerlid en lobbyist.

In november 2014 is de CBOB toegetreden als ledengroep tot BLN, de in september 2013 nieuw opgerichte keten brede brancheorganisatie voor de binnenvaart. Hierdoor wordt de sociaal-economische CBOB versterkt door de nautisch-technische bond van weleer: Koninklijke Schuttevaer Vereniging. BLN is intussen ook door koninklijk besluit in 2016 van naam veranderd en heet nu Koninklijk BLN-Schuttevaer.

Ledenvergadering en Binnenvaart Ontmoetingsdag

Jaarlijks organiseert de CBOB in het voorjaar haar Algemene Ledenvergadering. Dit is een gebeurtenis die altijd veel belangstelling trekt door het - altijd - actuele thema en de discussie daarover. Niet alleen leden, maar ook relaties uit bedrijfsleven en overheid geven dan acte de presence. Sinds 1990 wordt ook een CBOB binnenvaartondernemerswisseltrofee uitgereikt aan binnenvaart ondernemers of aanverwante bedrijven die iets bijzonders voor de binnenvaart betekenen.

Sinds september 2014 is een Christelijke Binnenvaart Ontmoetingsdag een feit. Elk jaar vindt op vakantiepark De Heijgraaf te Woudenberg een dag plaats vol ontmoeting, bezinning, verbinding, verdieping en gezelligheid voor alle leeftijden. De Binnenvaart Ontmoetingsdag is een initiatief van Binnenvaartevents, Pastoraat Binnenvaart en de CBOB.

Jubileumboek 1994

In het jubileumboek dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1994 werd uitgeven, is de geschiedenis van NPCSB en CBOB vanaf de oprichting uitgebreid beschreven. De tekst van het boekje is gedigitaliseerd en kunt u hier downloaden.