Historie

De CBOB is op 29 juli 1919 in Amsterdam opgericht als NPCSB, de Nederlandsche Protestantsch-Christelijke Schippersbond. De aanzet tot oprichting werd gegeven door schipper Jacob Drijfhout van de zeiltjalk Eben Haëzer, onder andere als reactie op het wegvallen van de beurtvaartregeling na de oorlog. Katalysator was een dreigend federatief verband tussen de Algemene Schippersbond (ASB) en de werknemersvakbond. De zelfstandige schippers hadden daar grote moeite mee.

Lees voor een goed begrip van de situatie ook eens het verslag van de handelingen der Staten -Genraal van 22 november 1918 over de ontwerpwet binnenscheepvaart.

Jacob Drijfhout Maart 1928

Beginjaren

De beginjaren verliepen moeizaam, mede door de slechte stand van de economie in de eerste jaren na de wereldoorlog. Toch werd in 1922 door de jonge bond de Nationaal Christelijke Onderwijs Vereeniging van den NPCSB opgericht, bedoeld om een schoolfonds te stichten 'ter bevordering van onderwijs aan schipperskinderen'.

In 1937 sluit de NPCSB zich aan bij de dan 2-jarige Stichting Nederlandse Particuliere Rijnvaartcentrale (NPRC). Tot de NPRC in 2006 omgevormd werd in een coöperatie is de bond altijd bestuurlijk verbonden geweest met dit samenwerkingsverband. In 1948 was de NPCSB mede-oprichter van de Stichting Watertransport (SWT).

Koninklijk Besluit: NPCSB wordt CBOB

Bij Koninklijk Besluit van 27 mei 1969 - de bond bestond toen 50 jaar - is de naam veranderd in CBOB, de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart. Daarmee werd meer nadruk gelegd op het ondernemerschap.

Door de CBOB werd in 1971 de Stichting ABRI opgericht, een boekhoud- en administratiekantoor, om deskundig en tegen een redelijk tarief de ondernemers terzijde te staan bij hun financiële administratie en bedrijfsvoering.

In 1998 werd samen met ONS, RKSB 'St Nicolaas' en Rijn & IJssel de Stichting Kantoor Binnenvaart gevestigd, om in de vorm van een beleids- en servicecentrum te gaan fungeren als coördinerende koepelorganisatie, spreekbuis voor de zelfstandige binnenvaartondernemer. Kantoor Binnenvaart is nu de grootste organisatie van zelfstandige binnenvaartondernemers. Het beleid wordt bepaald door de besturen van de afzonderlijke organisaties, waarvan de meeste bestuursleden zelf ook varend ondernemer zijn.

Ledenvergadering en jaarcongres

Jaarlijks organiseert de CBOB de Openbare Jaarvergadering, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering, meestal in het voorjaar. Dit is een gebeurtenis die altijd veel belangstelling trekt door het - altijd - actuele thema en de discussie daarover. Niet alleen leden, maar vooral ook veel van onze relaties uit bedrijfsleven en overheid geven dan acte de presence. Sinds 1990 is de uitreiking van de binnenvaartwisseltrofee vast onderdeel van de Jaarvergadering, vaak ook verrassend voor de genomineerde.

Jubileumboek 1994

In het jubileumboek dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1994 werd uitgeven, is de geschiedenis van NPCSB en CBOB vanaf de oprichting uitgebreid beschreven. De tekst van het boekje is gedigitaliseerd en kunt u hier downloaden.