Kerk en Schip

Schipperspastoraat

Van oudsher heeft de CBOB sterke banden met het kerkelijk werk. Vanzelfsprekend vanwege haar identiteit als christelijke ondernemersorganisatie, maar ook vanwege het vele pastorale en sociale werk dat voor en onder schippers wordt gedaan. Niet alleen op zondag, maar ook op andere tijden, wanneer mensen hulp of ondersteuning - op welk vlak dan ook - nodig hebben. Vanuit de Protestantse Kerken Nederland wordt het pastoraat verzorgd door een drietal schipperspredikanten. Eén van hen - ds. Louis Krüger van de Koningskerk in Rotterdam - is ook bestuurslid van de CBOB, wat het contact nog intensiveert. Op oecumenisch gebied wordt samengewerkt met de Chr. Geref. Kerk en het KSCC.

Via de volgende links kunt u meer informatie vinden over het werk van het pastoraat.

"Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht ..."

De deelname van protestantse binnenschippers aan het kerkelijke leven in de twintigste eeuw

Een masterscriptie van Albert Veuger gedaan aan de Vrije Universiteit in 2007. Zoals hij zelf schrijft is dit het resultaat van een inspirerende zoektocht op het gebied van kerk en binnenvaart. De scriptie combineert twee van zijn interesses, de Nederlandse kerkgeschiedenis en de geschiedenis van de Nederlandse binnenscheepvaart.

Veuger stamt af van een oude Drentse schippersfamilie die vanaf 1625 turf uit Drenthe vervoerde tot de twintigste eeuw aanbrak, Toen veranderde de scheepvaart en ontstonden de varende schippersgezinnen met alle gevolgen van dien voor hun sociale leven, bij voorbeeld de gebondenheid aan een kerk. "Daarom vind ik de ontwikkelingen die de binnenvaart in de twintigste eeuw doormaakte fascinerend," schrijft hij. Op het titelblad van de scriptie staat een afbeelding van de in 1946 gemotoriseerde tjalk "Hoop en Vrees" uit Hoogeveen. Het is het schip waar zijn opa Veuger altijd mee gevaren heeft. De afbeeldijng toont het schip met een stevige bries op het IJsselmeer.

Hier vindt u de link naar de scriptie.(NB. Het bestand is 4,25 MB)