Koninklijke Schuttevaer

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren leden zich naar eigen wens. Op aangeven van de leden zijn daarom ledengroepen geformeerd waarin men identiteitsgebonden onderwerpen met elkaar bespreekt, speerpunten bepaalt en acties ontplooit. Aangesloten leden ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar live tijdens bijeenkomsten en houden tussentijds contact over gezamenlijke onderwerpen via hun eigen forum.

Elke ledengroep bepaalt zijn eigen agenda, vergaderfrequentie en heeft een eigen bestuur. Dit is de ledenpagina van Koninklijke Schuttevaer. De ledengroep is binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer verantwoordelijk voor de behartiging van de nautisch-technische, alsmede de vaarwegen en infrastructurele belangen. In de praktijk betekent dit zorg voor tijdig onderhoud aan de vaarwegen en kunstwerken; voor verruiming en verdieping van vaarwegen en havens; voor optimale bediening van sluizen en bruggen; voor voldoende lig-, wacht-, overnachtings- en autoafzetplaatsen; alsmede de inrichting daarvan.

Klik hier voor de ereleden van Koninklijke Schuttevaer.

Bestuur

Downloads

Uw contactpersoon voor deze ledengroep

Voor meer informatie over de ledengroep Koninklijke Schuttevaer neemt u contact op met Leny van Toorenburg via lenyvantoorenburg@bln.nl of telefoonnummer 078-7820565