Tankvaart

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren leden zich naar eigen wens. Op aangeven van de leden zijn daarom ledengroepen geformeerd waarin men identiteisgebonden onderwerpen met elkaar bespreekt, speerpunten bepaalt en acties ontplooit. Aangesloten leden ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar live tijdens bijeenkomsten en houden tussentijds contact over gezamenlijke onderwerpen via hun eigen forum.

Elke ledengroep bepaalt zijn eigen agenda, vergaderfrequentie en heeft een eigen bestuur.

Bestuur

Uw contactpersoon voor deze ledengroep

Voor meer informatie over de ledengroep Tankvaart neemt u contact op met secretaris Erwin Tijssen via erwintijssen@bln.nl of telefoonnummer 078-7820565