Markt & Economie

Koninklijke BLN-Schuttevaer is een vereniging ván en vóór ondernemers. En ondernemers treffen elkaar zakelijk op de markt. Dé plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen en prijzen voor diensten of producten worden bepaald. Wij vinden het belangrijk dat u optimaal zaken kunt doen in de markt en in staat bent kansen te herkennen door goede informatievoorziening. Uiteraard kunnen we niet rechtstreeks interveniëren in de prijsvorming, maar we geven wel inzicht in de inrichting van de markt. Welke factoren spelen een rol? Hoe liggen de verhoudingen tussen de verschillende spelers in de markt? Welke posities nemen zij in?

Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar productie, consumptie en distributie van goederen en diensten. Voor de binnenvaart is het van belang dat er goede, betrouwbare data komen over de factoren die in de sector een rol spelen. Denk daarbij in de ruimste zin aan de ontwikkelingen van goederenstromen, de vlootcapaciteit, de arbeidsplaatsen, de omzetten, de winsten, de bezettingsgraad van de vloot, de waterstanden enz. Markt en economie zijn nauw met elkaar verbonden, want een ondernemer die economisch goed geïnformeerd de markt betreedt is beter in staat zijn kracht en zwakte te herkennen. Daar zet Koninklijke BLN-Schuttevaer zich maximaal voor in.

Speerpunten

 • Kennisdeling: We bundelen kennis. Samen met wetenschappelijke instituten en andere stakeholders. Zodat onze leden constructief aan de slag kunnen met de ontwikkeling van korte-, middellange- en langetermijnprognoses t.a.v. vlootontwikkeling en ladingsstromen.
 • Structuurversterking: Staande blijven in een sterk fluctuerende markt. Een dagelijkse uitdaging. Wij werken samen met Europese partijen aan samenwerkingsvormen tussen ondernemers en een structurele integratie van de binnenvaart in de logistieke keten.
 • Ondernemerschap: Life long learning. Continu in beweging blijven om je onderneming succesvol te laten zijn én blijven. Daar gelooft Koninklijke BLN-Schuttevaer heilig in. In nauwe samenwerking met OCB ontwikkelen we cursussen die onze leden helpen zich beter bewust te worden van het belang van professioneel ondernemerschap.
 • Bedrijfsadvisering: Vragen? Koninklijke BLN-Schuttevaer faciliteert een helpdesk die onze leden ondersteunt in hun bedrijfsvoering. Maar we gaan een stap verder. We bouwen aan een adviestak waarin een accountmanager/financieel specialist in dienst van Koninklijke BLN-Schuttevaer aan de slag gaat met ondernemersvraagstukken zoals investeringen, personeel, bedrijfsgroei, bedrijfsbeëindiging, etc.
 • Europa: Ook op internationaal niveau liggen legio kansen voor de binnenvaart. Via de ESO streeft Koninklijke BLN-Schuttevaer op Europees niveau naar harmonisatie om een level playing field voor alle lidstaten te realiseren.
 • Financiering: In de huidige markt blijkt financiering een bottleneck. Om de dynamiek in de binnenvaart in stand te houden, onderzoekt Koninklijke BLN-Schuttevaer de mogelijkheden van alternatieve financieringsbronnen. Denk hierbij aan kredietunies, crowdfunding en microkredieten.

Mijlpalen

 • Tijdens de vakbeurs Construction & Shipping in Gorinchem heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer een drukbezochte tankvaarbijeenkomst gehouden waarin presentaties zijn gegeven over de economische situatie. De bijeenkomst heeft bijgedragen aan een beter bewustzijn onder ondernemers die actief zijn in de tankvaart.
 • Door actief te zijn in de financiële sector en tijd te investeren in het bouwen van een omvangrijk en belangrijk netwerk heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer een sterke positie verworven in overleg met banken en ministerie over crisisaanpak en structuurversterking
 • Naar aanleiding van de economische situatie heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer de behoefte aan en slagingskans van een Kredietunie voor de binnenvaart onderzocht. Er is een stuurgroep ingesteld die op basis van de positieve uitkomst van het onderzoek aan de slag gaat met de oprichting van een Kredietunie.
 • We hebben een actieve rol gespeeld in de ondersteuning van ondernemers die zijn gedupeerd door renteswaps. Na een inventarisatie onder leden hebben we hen collectief doorverwezen naar een stichting die de individuele gevallen bekijkt en onderzoekt in hoeverre het mogelijk is een collectieve claim in te dienen.
 • Om de binnenvaartsector te ondersteunen gezonder te worden heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer een wetenschappelijk bureau ingesteld. Het doel hiervan is om wetenschap en praktijk aan elkaar te koppelen zodat de binnenvaartsector haar voordeel kan doen met theoretische kennis.

Spoorvervoer in Nederland wordt goedkoper

22 juni 2018 - (1298 keer gelezen)
Deze week verscheen in het Algemeen Dagblad en in andere media het bericht over stimuleren en subsidiëren van het spoor. De maatregelen om de gebruikslasten van het spoor voor vervoerders te verlagen …
Reageer

ONL Ondernemersdag en bekendmaking MKB-agenda

11 mei 2018 - (1204 keer gelezen)
Op donderdag 31 mei 2018 vindt de Ondernemersdag plaats in Den Haag. Hierbij wordt dé MKB-agenda bekend gemaakt en overhandigd aan het kabinet. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is uitgenodigd …
Reageer

Daling omzet vervoer over binnenwater bijna 4%

14 maart 2018 - (1821 keer gelezen)
De omzet in het vervoer over binnenwater is in het laatste kwartaal van 2017 gedaald met bijna 4%. De voorgaande drie kwartalen was de omzetdaling in de binnenvaart nog stijgend. Dat blijkt uit cijfers …
Reageer

Gerelateerde dossiers

Kredietunie

Net zoals alle MKB branches heeft de binnenvaart last van de gevolgen van de kredietcrisis. Eén van de in het oog springende gevolgen is de moeilijke kredietverlening door de traditionele financiers; de banken. Ondernemers van Koninklijke BLN-Schuttevaer signaleerden dit probleem en zijn op zoek gegaan …

RenteSwaps

Iemand met een variabele rente op een lening/hypotheek kan het risico lopen dat wanneer de Euriborrente stijgt ook hun een rente op deze lening zal gaan stijgen. De banken kwamen met de ‘oplossing’: het financiële product RenteSwap.

Containervaart

In 2017 werden er 8.194.232 containers overgeslagen, totaal in TEU's 13.734.334 De binnenvaart is in het containertransport – met name waar het gaat om zeecontainers – een belangrijk vervoerder binnen de Europese Unie. De containerbinnenvaart heeft een marktaandeel van 35% en vervoert 3,2 miljoen …


Voor meer informatie over het beleidsterrein Markt & Economie kunt u contact opnemen met het kantoor via 078-7820565