Sociaal & Onderwijs

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren leden zich naar eigen wens. Zo zijn er ledengroepen geformeerd waar leden uit dezelfde niche samen thema's oppakken die hen allemaal aangaan. Daarnaast is ook een aantal commissies in het leven geroepen. Deze kijken ledengroepoverstijgend naar de complete branche en inventariseren welke trends en actualiteiten aandacht en opvolging behoeven. De Commissie Sociaal & Onderwijs adviseert het bestuur van Koninklijke BLN-Schuttevaer gevraagd en ongevraagd op het gebied van standpuntinname, communicatie, strategie en beleidsvorming omtrent o.a. de volgende zaken (niet uitputtend):

 • CAO aangelegenheden
 • Beroepsonderwijs
 • Pensioenzaken
 • Sociale wetgeving
 • Arbeidsmarkt
 • Al het overige dat aan de orde komt op sociaal- en onderwijsgebied

Leden commissie Sociaal & Onderwijs

 • Ton Wingelaar - voorzitter commissie Sociaal & Onderwijs | paritaire scommissie STC
 • Peter Brandt – secretaris commissie Sociaal & Onderwijs
 • Bas Struijk - beleidsadviseur Sociaal & Onderwijs BLN-Schuttevaer
 • Willeke van Veen - LOVT, LOVK
 • Jeanine Brands – vaststellingscommissie Nova College
 • Jan de Jonge – Raad van deskundigen CCV
 • Marien Theunisse – vaststellingscommissie STC
 • John Verboom - bedrijfstakcommissie STC
 • Arend Horrel

Uw contactpersoon voor deze commissie

Voor meer informatie over de commissie Sociaal & Onderwijs neemt u contact op met onze beleidsadviseur Bas Struijk via basstruijk@bln.nl of telefoonnummer 078-7820565