Over het beleidsterrein Veiligheid & Gevaarlijke stoffen

Koninklijke BLN-Schuttevaer opereert als branchevereniging in een landschap waarin iedere speler (leden, opdrachtgever, klant, overheid, bevolking) een mening heeft over hoe met veiligheid- en milieuthema's moet worden omgaan. De pijler Veiligheid & Gevaarlijke stoffen is een beleidsdomein bij uitstek met een levendig karakter waarin oplossingen voortdurend aan voortschrijdend inzicht onderheving zijn. Als varende ondernemers heeft u te maken met nationale en internationale wetgevingen, havenverordeningen, richtlijnen, terminalregels etc. Wij hebben ons ten doel gestelt om uw belangen binnen deze wirwar van regelgevingen optimaal te behartigen door deel te nemen aan belangengroepen en het voeren van gerichte lobby. Aansluitend voeren we beleid op onderstaande korte en lange termijn onderwerpen.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over het domein Veiligheid & Gevaarlijke stoffen neemt u contact op met onze beleidsadviseur Erwin Tijssen via erwintijssen@bln.nl of telefoonnummer 078-7820565

Aangenomen motie GroenLinks over telefonie behoeft goed gesprek met sector

24 januari 2018 - (1168 keer gelezen)
In de Tweede Kamer is een motie van GroenLinks aangenomen rondom het veiligheidsrisico van afleiding door mobiele telefoons. Zoals in de motie (zie onderaan dit bericht) valt te lezen, wordt de regering …
2 reacties

Branche RI&E klaar voor gebruik

08 december 2017 - (638 keer gelezen)
Refererend aan eerdere berichtgeving over de Branche RI&E (Risico Inventarisatie en- Evaluatie) willen wij u informeren dat de digitale applicatie na het aanbrengen van verbeteringen gereed is. U kunt …
Reageer

Crowdfunding voor doorontwikkeling vermiste-drenkelingensysteem

21 november 2017 - (1160 keer gelezen)
Al enige jaren is Koninklijke BLN-Schuttevaer betrokken bij de ontwikkeling van een onderwatersysteem voor het vinden van vermiste drenkelingen. Daarvoor ontvingen wij eerder een donatie van de Stichting …
Reageer