Wat doen wij


BLN-Schuttevaer is dé ketenbrede branchevereniging van en voor de binnenvaart. Ons team maakt vaart met toonaangevende sectorvertegenwoordiging zodat we de belangen van de bij ons aangesloten binnenvaartondernemers optimaal kunnen behartigen. Hieronder vindt u een aantal concrete resultaten die ons team onlangs heeft geboekt. Bekijk hier het complete overzicht van alle resultaten uit 2018.
 

BUDGET INFRASTRUCTUURdankzij sterk lobbywerk

 • € 5 miljoen 'Beter Bediend'
 • € 162 miljoen 'de corridor Lemmer-Delfzijl'
 • € 375 miljoen 'Integraal rivierenmanagement'
 • Geformuleerd met 100 binnenvaartondernemers
 • 10.000 unieke views van online presentatie direct na lancering
 • In Schifffarht & Technik geroemd als dé manier van moderne branchevertegen-woordiging

VERGROENING MOET;
MAAR WEL HAALBAAR
ÉN BETAALBAAR

Dus maximale inzet op:
 • Gelijkwaardigheid
 • Financiële ondersteuning
 • Heldere normen

Belangrijkste dossierDROOGTE

 • Grote belemmeringen scheepvaart voorkomen
 • Stemming sluis Tiel verkort
 • Inzet om schepen uit haven Deventer weg te krijgen
 • Positieve invloed maatregelen IJssel en Waal
 • Media-aandacht benut om positief beeld van betrouwbare en veer-krachtige sector te schetsen
Leden wisten BLN-Schuttevaer goed te vinden. Medewerkers beantwoordden ruimemails en telefoontjes,
vaar over bemanningseisen.
 • UNIFORME TERMINALREGELS
 • START ONDERZOEK BEMANNINGSSTERKTE
 • IMPLEMENTATIE EUROPESE BEROEPSKWALIFICATIE
 • OPLOSSING IN ES-TRIN VOOR KNELPUNT GELUIDSEISEN
Communiceren pracht en kracht binnenvaart via social media. Groei in zowel bereik als interactie.
Nieuwe autoafzet- en ligplaatsen, bochtver-ruiming Overschie, ruimere bedieningstijden... zomaar een greep uit de legio resultaten die het team van Koninklijke BLN-Schuttevaer in 2018 heeft weten te boeken. Bekijk het complete overzicht van alle mijlpalen op www.bln.nl

BINNENVAARTmet hoofdletters op de kaart

 

Vertegenwoordiging van de keten

Om invulling te geven aan de ambitie om de complete keten te vertegenwoordigen is Koninklijke BLN-Schuttevaer actief aanwezig en betrokken bij diverse overlegstructuren:

Algemene ondernemersbelangen

 • MKB-Nederland & VNO-NCW
 • Nederland Maritiem Land (NML)
 • Deltalinqs
 • ORAM

Europees

 • European Skippers Organization (ESO)
 • Inland Navigation Europe (INE)

Markt & Economie

 • Banken: Rabobank, ABN Amro en ING
 • Nederlandse Vereniging van Banken

Werkgeversbelangen/onderwijs

 • Banken: Rabobank, ABN Amro en ING
 • Nederlandse Vereniging van Banken

Sociaal

 • Sociaal overleg tussen CAO partijen
 • Stichting CAO
 • Pensioenfonds voor de Rijn- en binnenvaart
 • Bedrijfstakcommissie STC
 • Binnenvaartraad CBR
 • Scheepvaart & Transportcollege (STC)
 • Maritieme Academie Holland
 • ROC Scalda
 • Berechja college
 • Hogeschool Inholland

Sociaal

 • Landelijk Oudercontact voor Trekkende beroepsbevolking (LOVT)
 • Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK)
 • Stichting Algemene Maatschappij voor Varenden (AMVV)
 • Katholiek Sociaal Culturaal Centrum (KSCC)
 • Pastoraat Binnenvaart

Nautisch - technisch & Infrastructuur

 • Nautisch Technische Kommission (NTK)
 • Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR)
 • Werkgroep Binnenvaartbelangen Amsterdam (WBA)
 • Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM)
 • Overleg Techniek Nautiek Binnenvaart (OTNB)
 • Regulier overleg met de regionale secties van Rijkswaterstaat
 • Varen doe je samen (VDJS)
 • Centraal Overleg Vaarwegen (COV)
 • Zeeland Connect

Innovatie/voorlichting/telecom

 • Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB)
 • Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB)
 • Bureau Telematica Binnenvaart (BTB)
 • Connekt

Veiligheid & Gevaarlijke Stoffen

 • Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG)
 • Good Manufacturing Practices (GMP)
 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

(Regulier) overleg stakeholders

 • Ambtenaren Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM)
 • Directeurenoverleg Havenbedrijf Rotterdam
 • Directeurenoverleg Havenbedrijf Amsterdam
 • Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
 • Werkgroep binnenvaartbelangen Amsterdam (WBA)
 • Werkgroep binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR)